شرکت دیالیز تجهیز

ویژه بیماران

عملکرد کلیه ها و بیماری مزمن کلیه

عملکرد کلیه ها و بیماری مزمن کلیه

03 شهريور 1394 - 09:07
در بدن دو كليه در حفره شكمي و در پشت پرده صفاق در دو طرف ستون مهره ها در راست و چپ قرار گرفته اند. به منظور حفاظت از هر ضربه اي اين دو عضو در آخرين قو ...
مشاهده مطلب
شیوه های درمان

شیوه های درمان

03 شهريور 1394 - 09:05
سه روش اصلي براي درمان نارسايي كليه عبارتند از : انجام دياليز به روش خوني انجام دياليز به روش صفاقي ( دياليز از طريق پرده صفاق ) پيوند كليه دياليز خ ...
مشاهده مطلب
دیالیز خونی یا همودیالیز

دیالیز خونی یا همودیالیز

03 شهريور 1394 - 09:00
دياليز خوني روشي است كه در آن خون بيمار با استفاده از يك فيلتر مخصوص كه صافي دياليز ناميده مي شود از برخي سموم تصفيه و پاك مي شود . آنچه كه در اين روش ...
مشاهده مطلب
دیالیز صفاقی (PD)

دیالیز صفاقی (PD)

02 شهريور 1394 - 16:25
در اين شيوه، عملكرد تصفيه كنندگي كليه توسط پرده صفاق انجام مي گيرد. يك لوله نرم در حفره شكمي بيمار كار گذاشته مي شود. از طريق اين لوله، مايع دياليز وا ...
مشاهده مطلب
پیوند کلیه

پیوند کلیه

02 شهريور 1394 - 16:22
دستيابي به يك كليه پيوندي هدف نهايي بيماران كليوي است. براي خيلي از افراد معني اين روش بازگشت به زندگي بدون وابستگي به دستگاه، مصرف هرنوع ماده غذايي، ...
مشاهده مطلب
تجویز دارو

تجویز دارو

02 شهريور 1394 - 16:20
بسته به اين كه بيمار تحت درمان با دياليز خوني يا دياليز صفاقي قرار مي گيرد، پزشك داروهاي متفاوتي را براي درمان بيمار تجويز مي كند. براي مثال به منظور ...
مشاهده مطلب