شرکت دیالیز تجهیز

محصولات همو فیلتراسیون

فیلتر مخصوص هموفیلتراسیون

فیلتر مخصوص هموفیلتراسیون

همو فیلتراسیون , مصرفی
افزودن به سبد
مشاهده توضیحات
ست مخصوص هموفیلتراسیون

ست مخصوص هموفیلتراسیون

همو فیلتراسیون , مصرفی
افزودن به سبد
مشاهده توضیحات
محلول بیکربنات هموفیلتراسیون

محلول بیکربنات هموفیلتراسیون

همو فیلتراسیون , مصرفی
افزودن به سبد
مشاهده توضیحات
دستگاه هموفیلتراسیون، همو دیالیز و پلاسما تراپی پرتابل