شرکت دیالیز تجهیز

ارتباط با ما

آدرس : تهران-میدان آرژانتین-خیابان بخارست-کوچه 19 ، پلاک 9                                                                    

             تلفن : 90-88551986-021                                                                                

                                                                                               کدپستی : 1513915311

نمابر(فکس) : 88721872

ایمیل : info@dialysistajhiz.com

پیامک : 88104944-021