شرکت دیالیز تجهیز

دوره های آموزشی

سوابق دوره های آموزشی

  1. آموزش کاربردی دستگاه CRRT در بیش از 60 مرکز درمانی کشور
  2. برگزاری سمینار علمی آموزشی دیالیز از طریق مدرسین کمپانی B.BRAUN آلمان در استان های کرمان ، مازندران ، تبریز ، فارس
  3. برگزاری دوره آموزشی 3 روزه با همکاری انجمن پرستاری قلب
  4. برگزاری دوره آموزشی 1 روزه با همکاری انجمن مراقبت های ویژه
  5. برگزاری دوره های آموزشی فنی از طریق مهندسین کمپانی B.BRAUN آلمان برای کلیه نمایندگان این شرکت در کل کشور
  6. برگزاری سمینار علمی پزشکی CRRT با همکاری انجمن نفرولوژی در هتل گاجره
  7. برگزاری سمینار علمی آموزشی دیالیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  8. برگزاری سمینار علمی آموزشی دیالیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  9. برگزاری کلاس آموزشی در کنگره اورولوژی و نفرولوژی بقیه الله