شرکت دیالیز تجهیز

صافی های دیالیز

صافی های دیالیز
دسته بندی : همو دیالیز , مصرفی
تعداد بازدید مطلب : 9,504 بار
افزودن به سبد

انواع صافی های دیالیز

Diacap α Polysulfone

  • High Flux
  • Low Flux
  • Hi Flo

Xevonta

  • High Flux
  • Low Flux

دانلود کاتالوگ